Mūsu Pakalpojumu klāsts


Biznesa vadība

Stratēģijas vadība

Biznesa procesu analīze

Izmaksu vadība

Biznesa pārvaldības ārpakalpojumi

Biznesa pārvaldība

Biznesa risinājumu ieviešana

Projektu vadība

Projektu sagatavošana līdzfinansējumu saņemšanai daždažādās jomās - sabiedriskas attiecības, mārketings, satiksmes drošības, komercpakalpojumi u.c.

Informāciju sistēmu pārvaldība

Ikdienas lietotāju atbalsts

IS resursu vadība

IS infrastruktūras attīstības projekti

IS sistēmu pārbaude

IS sistēmu izveide un optimizācija

IS sistēmu uzraudzība un uzturēšana

Projektu sagatavošana līdzfinansēšanas saņemšanai daždažādas jomas sabiedriskas attiecības, mārketinga, satiksmes drošības, komercjoma un tt.

Klientu vadības sistēmu - CRM  vadīšana, sagatavošana, regulāra uzraudzība, atjaunošana , regulāra nepieciešamo izmaiņu ieviešana,

Zvanu centru darbības kontrole, nepieciešamo IS risinājumu sagatavošana, uzraudzības veikšana par sistēmas darbību.

KVS ISO uzturēšana un atblasts

Biznesa procesu analīze un atbilstības novērtēšana

ISO sertifikāta saņemšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošana

Instrukciju izstrāde

Ieviešanas kontrole

Regulāras uzraudzības nodrošināšana par sistēmas darbību


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .